หน้าแรก

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

จัดเวทีการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ บ้านเครือคู้ ม.2 ต.ปากหมันอ.ด่านซ้าย จ.เลย

จัดเวทีการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ บ้านนาทอง ม.1 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

จัดเวทีการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ บ้านห้วยลาด ม.8 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

จัดเวทีการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (22/2/2561)

จัดเวทีการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน(21/2/2561)

จัดเวทีการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (21/02/2561)

จัดเวทีการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน(21/02/2561)

เยี่ยมเกษตรกร(19/02/2561)

อบรมโครงการพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมsce-pgsจังหวัดเลยศูนย์(ศพก.)(19/02/2561)

ประชุมT&V

<<แสดงทั้งหมด>>

 

ข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตรข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไป